zpět na všechny akce

15. Šonkův den

Cukrovka, poruchy metabolizmu tuků a obezita jsou dnes ještě významnějšími onemocněními než za života profesora Šonky. Přelom roku je obdobím, kdy je tomuto onemocnění věnována větší pozornost, lidé začínají často neúspěšně redukovat svou hmotnost. Dne 30. ledna 2020 se bude konat již 15. ročník tzv. Šonkova dne věnovaného metabolickým onemocněním.

Termín konání: 30. ledna
Místo konání: Hotel DAP, Vítězné náměstí  684/4, Praha 6
Akce se pořádá pod odbornou garancí: III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

CENÍK REGISTRACE

Datum registrace a platby registračního poplatku

 do 29. listopadu 2019  450 Kč
 do 31. prosince 2019  500 Kč
 do 15. ledna 2020  600 Kč
 od 16. ledna do 22. ledna 2020  700 Kč
od 22. ledna a na místě  800 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách. V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.

způsob platby:
Číslo účtu: 2600594008
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: Vám bude přidělen při registraci

Registrace:

web: http://www.sonkuvden.cz
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Pozvánka
Program