Aktuální gastroenterologie

Všeobecné informace

Termín konání: 16. dubna 2015
Místo konání: Praha, U Vojenské nemocnice 1200 (Kongresové centrum, Ústřední vojenská nemocnice)
Organizátor: Ústřední vojenská nemocnice  – Vojenská fakultní nemocnice Praha – Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
Program:
Registrace:
Výzva k registraci:


Odborní garanti:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Jednací sál
Kongresové centrum, pavilon CH2

Parkování
Před Ústřední vojenskou nemocnicí

Dopravní spojení:
Tramvajové spojení (zastávka – Vojenská nemocnice) od metra:
linka A – Hradčanská TRAM č. 1, 18
linka A – Dejvická TRAM č. 2