zpět na všechny akce

Aktuální gastroenterologie® XXXIV

Termín konání: 19. září
Místo konání: Praha, U Vojenské nemocnice 1200 (Kongresové centrum, Ústřední vojenská nemocnice)
Organizátor: Ústřední vojenská nemocnice  – Vojenská fakultní nemocnice – Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Odborní garanti:

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Jednací sál:
Kongresové centrum, pavilon CH2

Parkování:
Před Ústřední vojenskou nemocnicí

 

 

Registrace:

web: http://www.ag34.cz/registrace/
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Program