Celostátní diabetologické sympózium

Všeobecné informace

Termín konání: 12. – 13. června 2015
Místo konání: Průhonice (Vzdělávací a informační centrum Floret)
Organizátor: Diabetologické centrum 3.interní kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze
Program: Program v pdf
Registrace:

1. On-line: www.praktik-intranet.cz
2. E-mailem: sekretariat@target–md.com

Výzva k registraci:


Tématické okruhy