zpět na všechny akce

XIX. celostátní diabetologické sympózium

Všeobecné informace

Termín konání: 14.–15. června
Místo konání: Průhonice (Vzdělávací a informační centrum Floret)
Organizátor: Diabetologické centrum III.interní kliniky VFN v Praze

Kongres má postgraduální charakter a je garantován Českou lékařskou komorou jako akce kontinuálního vzdělávání.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Datum registrace
a platby                                                                                Lékař                           Sestra

do 31. ledna  1100 Kč  800 Kč
do 28. února  1200 Kč  850 Kč
do 31. března  1300 Kč  900 Kč
do 30. dubna  1400 Kč  1000 Kč
do 15. května  1500 Kč  1050 Kč
do 31. května  1600 Kč  1100 Kč
od 1. června a na místě  2000 Kč  1300 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem
a občerstvení v rámci kongresu. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.
V případě hromadné registrace firem platí částka bez DPH.

Způsob platby registračního poplatku:

Číslo účtu: 2600594008
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: Vám bude vygenerován při registraci.

Registrace:

web: http://www.diapruhonice.cz
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení: