Cesta za vzděláním

Všeobecné informace

Termín konání: 19. – 20. března 2015
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Organizátor: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP
Program:
Registrace:
Výzva k aktivní účasti:


Konference má postgraduální charakter a je garantován Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester jako akce kontinuálního vzdělávání.

Účastníci obdrží Certifikát o účasti

Odborná témata a doporučené postupy SVL ČLS JEP:
Diabetes mellitus, Dyslipidémie, Antikoagulační léčba, Respirační infekce, Oftalmologie, Fixní kombinace, Dermatologie, Infektologie.d