zpět na všechny akce

V. kongres praktických lékařů

Všeobecné informace

Termín konání: 22.–23. března
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Organizátor: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP

Kongres má postgraduální charakter a je garantován Českou lékařskou komorou jako akce kontinuálního vzdělávání.

Na kongresu budou prezentována odborná témata:

• Pracovní lékařství
• Preventivní kardiologie
• Nefrologie
• Diabetologie
• Osteoporóza
• Zobrazovací metody
• Antivirotika a antibiotika

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Datum registrace
a platby                                            Lékař – člen          Lékař nečlen SVL         Sestra/MP

 do 31. 1. 2018  1400  Kč  1600 Kč  650 Kč
 od 15. 2.  1600 Kč  1800 Kč.  750 Kč
 do 28. 2.  2000 Kč  2200 Kč  1000 Kč
 od 15. 3.  2200 Kč  2400 Kč.  1100 Kč
na místě  2500 Kč  2700 Kč  1200 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách.
V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.

V případě hromadné registrace firem platí částka bez DPH.

Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

 

Registrace:

email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Program