zpět na všechny akce

VI. kongres praktických lékařů

Všeobecné informace

Termín konání: 19.–20. března 2019
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP
Organizátor: TARGET – MD

Kongres má postgraduální charakter a je garantován Českou lékařskou komorou jako akce kontinuálního vzdělávání.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Datum registrace
a platby                                                        Lékař – člen          Lékař nečlen SVL         Sestra/MP

do 31. ledna  1400 Kč  1600 Kč  650 Kč
do 15. února  1600 Kč  1800 Kč  750 Kč
do 28. února  1800 Kč  2000 Kč  900 Kč
do 6. března  2000 Kč  2200 Kč  1000 Kč
od 7. března a na místě  2300 Kč  2500 Kč  1200 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem
a občerstvení v rámci kongresu. Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.
V případě hromadné registrace firem platí částka bez DPH.

Způsob platby registračního poplatku:

Číslo účtu: 2600594008
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: Vám bude vygenerován při registraci.

 

 

Registrace:

web: www.olomouc2019.cz
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Pozvánka