zpět na všechny akce

V. kongres praktických lékařů

Výzva k aktivní účasti:

Příjem abstrakt byl již uzavřen. Termín zaslání abstrakt byl do 6. ledna 2018.

Všeobecné informace

Termín konání: 22.–23. března
Místo konání: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Organizátor: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP

Kongres má postgraduální charakter a je garantován Českou lékařskou komorou jako akce kontinuálního vzdělávání.

22. března 2018

10.30–12.00 Začátek registrace
12.00–12.10 Slavnostní zahájení
Předsedající: Svatopluk Býma, Otto Herber, Dana Moravčíková, Helena Stárková
12.10–12.35 Pracovní lékařství
Poskytování PLS v roce 2018 – nová právní úprava z pohledu právníka
J. Uher
Poskytování PLS v roce 2018 – nová právní úprava z pohledu specialisty na pracovní lékařsví
D. Kuklová
Poskytování PLS v roce 2018 – nová právní úprava z pohledu praktického lékaře
O. Herber
14.00–15.15 Metabolická onemocnění
Fabryho choroba – lysozomální střádavé onemocnění
J. Lubanda
Šance a limity současné léčby osteoporózy
P. Horák
Novinky v dietologii
L. Zlatohlávek
15.15–16.15 Preventivní kardiologie
Jak přistupovat ke kardiovaskulární prevenci
V. Tuka
Nové rizikové faktory aterosklerózy
L. Zlatohlávek
Moderní léčba dyslipidémií
L. Zlatohlávek
Antidiabetika a kardiovaskulární riziko
M. Prázný/J. Šoupal
16.15–16.30 Přestávka
16.30–17.30 Diabetologie
Mikrovaskulární komplikace v léčbě DM2T
A. Šmahelová
Nové technologie v monitoraci diabetu
M. Prázný
Novinky v inzulinoterapii
A. Šmahelová
Nefroprotektivita antidiabetik
M. Havrda
17.30–18.45 Metabolický syndrom
Co nového v problematice metabolického syndromu
M. Souček
Existují metabolicky zdraví obézní
Š. Svačina
Antihypertenzíva a metabolický syndrom – nová guidelines
M. Souček
Léčba metabolického syndromu při chronickém onemocnění ledvin
Š. Svačina

23. března 2018

08.00–08.55 Spolupráce VPL a urgentního příjmu
Panelová diskuze
B. Skála/V. Kutěj/ V. Mareček
09.00–10.30 Akutní stavy v kardiologii
Urgentní a emergentní hypertenzní stavy
J. Václavík
Dekompenzace srdečního selhání v ordinaci praktického lékaře
M. Lazárová
Akutní a kritická končetinová ischemie
A. Smékal
Komplikace, polymorbidní pacient – guidelines versus realita klinické praxe – kazuistiky
M. Táborský
Infarkt myokardu v ordinaci praktického lékaře
M. Hutyra
10.30–10.50 Přestávka na kávu
10.50–12.00 Infekční onemocnění/Chronická žilní insuficience
Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře – antibiotická terapie
I. Karen
Chronická žilní insuficience, management diagnostiky a léčby
D. Musil
12.00–13.30 Polední přestávka
 13.00–13.30 Role praktického lékaře v péči o pacienty s chronickou hepatitidou C
P. Husa
13.30–14.30 Co je lepší – CT nebo MR? A mají ještě význam klasické snímky?
Racionální indikace CT a její význam pro diagnostiku
M. Heřman
Racionální indikace MR a význam pro diagnostiku
Z. Tüdös
14.30–15.15 Rehabilitace
Komplexní pohled na kardiorehabilitaci – jak má vypadat spolupráce praktického lékaře a kardiologa?
E. Sovová
Bolesti zad – problematika preskripce RHB terapie praktickým lékařem
S. Horák/P. Konečný
15.15–16.00 Varia
Alkoholismus u žen
Z. Faldyna
Gamblerství a jiné závislosti, teorie a praxe
A. Miklovičová
2 kazuistiky – Mladých praktiků v předatestační přípravě
H. Zacpalová/L. Š. Ondrášková

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Datum registrace
a platby                                            Lékař – člen          Lékař nečlen SVL         Sestra/MP

 do 28. 2.  2000 Kč  2200 Kč  1000 Kč
 od 15. 3.  2200 Kč  2400 Kč.  1100 Kč
na místě  2500 Kč  2700 Kč  1200 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách.
V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.

V případě hromadné registrace firem platí částka bez DPH.

Účastníci obdrží Certifikát o účasti.

 

Registrace:

web: www.olomouc2018.cz
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Program