Jarní interaktivní konference

Všeobecné informace

Termín konání: 24. – 26. dubna 2015
Místo konání: Praha, Na Příkopě 22, Slovanský dům
Organizátor: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP
Program:
Registrace:
Výzva k aktivní účasti na JIK


Parkování: Omezená kapacita placeného parkoviště v okolí Slovanského domu (parkovací automaty). Doporučujeme parkovat mimo centrum a využít MHD.