zpět na všechny akce

XII. jarní interaktivní konference

Výzva k aktivní účasti

Termín pro zaslání abstrakt: 12. února 2018
Termín schválení: 6. března 2018
Způsob zaslání abstrakt: www.jik2018.cz/abstrakta

Všeobecné informace

Termín konání: 27.–29. dubna 
Místo konání: Praha, Na Příkopě 22, Slovanský dům
Organizátor: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP
Parkování: Omezená kapacita placeného parkoviště v okolí Slovanského domu (parkovací automaty). Doporučujeme parkovat mimo centrum a využít MHD.

Na konferenci budou prezentována odborná témata:

• Antikoagulační léčba
• Alergie
• Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích
• Deprese
• Diabetes mellitus
• Nefrologie
• Předoperační vyšetření
• Racionální ATB terapie

 


Registrační poplatky

Datum registrace
a platby                                       Lékař – člen          Lékař nečlen SVL         Sestra/MP

 od 1. 4. do 16. 4.  3000 Kč  3200 Kč  1500 Kč
 od 17.4. do 23. 4.  3300 Kč  3500 Kč  1700 Kč
 od 23.4. a na místě  3600 Kč  3900 Kč  2000 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách.
V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.

V případě hromadné registrace firem platí částka bez DPH.

Registrace:

web: www.jik2018.cz
email: sekretariat@target-md.com
online: www.praktik-intranet.cz

Soubory ke stažení:

Pozvánka
Program