zpět na všechny akce

XIII. jarní interaktivní konference

Výzva k aktivní účasti:
Zaslání abstrakt: do 12. února 
Oznámení o přijetí příspěvku: do 6. března
Abstrakta zasílejte přes webový formulář: http://www.jik2019.cz/abstrakta

Všeobecné informace

Termín konání: 26.–28. dubna 
Místo konání: Praha, Na Příkopě 22, Slovanský dům
Organizátor: TARGET – MD
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP
Parkování: Omezená kapacita placeného parkoviště v okolí Slovanského domu (parkovací automaty). Doporučujeme parkovat mimo centrum a využít MHD.

Registrační poplatky

Datum registrace
a platby                                       Lékař – člen          Lékař nečlen SVL         Sestra/MP

 do 12. dubna  3000 Kč  3200 Kč  1500 Kč
 od 13. dubna a na místě  3300 Kč  3500 Kč  1700 Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje účast na odborném programu, veškeré tiskové materiály, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách. Účastníci obdrží certifikát o účasti ČLK.

V ceně registračního poplatku je také 21 % DPH.
V případě hromadné registrace firem platí částka bez DPH.

Způsob platby:

Číslo účtu: 2600594008
Kód banky: 2010
Variabilní symbol: Vám bude vygenerován při registraci

Registrace:

web: www.jik2019.cz
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Program