zpět na všechny akce

XXII. Dny Intenzivní Medicíny
Mezioborové sympozium 1. lékařské fakulty UK v Praze
Kroměříž 6. – 8. června 2018

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

rok utekl jako voda a my si Vás opět dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na již XXII. Dny intenzivní medicíny do Kroměříže, tradiční mezioborové setkání nejen intenzivistů.

Osvědčený formát posledních ročníků chceme zachovat, proto převážnou část odborného programu vyplní zajímavé kazuistiky z klinické praxe. Rádi však nabídneme i tematicky ucelený blok na téma aplikované pytofyziologie.
Více informací naleznete na http://www.arkftn.cz/dny.

V případě zájmu o aktivní sdělení prosím kontaktujte co nejdříve MUDr. Antonína Spáleného cestou e-mailu: antonin.spaleny@uvn.cz .
Lze využít i možnosti prezentace Vašeho sdělení formou posteru.

XXII. Dny budou počtem účastníků limitovány, proto Vás prosíme, o včasnou registraci. .

 

Za pořádající pracoviště

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., ARK  1. LF UK a Thomayerova nemocnice
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., KARIM  1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice
MUDr. Eva Kieslichová,Ph.D., KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny Praha
MUDr. Ivo Schindler, ARO Kroměřížská nemocnice a.s.

 


PŘIHLÁŠKA

 

Osobní údaje

Jméno *

Příjmení *

Titul za jménem

Kontakt

Ulice *

Město *

PSČ *

E-mail *

Telefon *

Mám zájem o aktivní účast (formou posteru)

 

Údaje označené * jsou povinné.

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je
žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

Závazně se přihlašuji na XXII. Dny Intenzivní Medicíny.

 


Registrace:

email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Pozvánka