zpět na všechny akce

Léčba diabetika v praxi v Olomouci

Organizátor: III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Datum konání akce: 2. října 2017
Místo konání akce: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Registrace:

web: http://www.diasympozia.com

Soubory ke stažení:

Program