zpět na všechny akce

Léčba diabetika v praxi v Olomouci

Datum konání akce: 22. října 2018
Místo konání akce: Regionální centrum Olomouc , Jeremenkova 40b

Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Organizační výbor:

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Registrace:

web: http://www.diasympozia.com

Soubory ke stažení: