zpět na všechny akce

Léčba diabetika v praxi v Brně

Datum konání akce: 4. listopadu 2019
Místo konání akce: Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20​

Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Organizační výbor:

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Registrace:

web: http://www.diasympozia.com
email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení: