zpět na všechny akce

Léčba diabetika v praxi v Brně

Organizátor: III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Datum konání akce: 6. listopadu 2017
Místo konání akce: Holiday Inn Brno, Křížkovského 20​

 

Organizační výbor:

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Registrace:

web: http://www.diasympozia.com

Soubory ke stažení:

Program