zpět na všechny akce

Metabolická onemocnění nezahrnují jen metabolický syndrom

Datum konání akce: 7. března 2019
Místo konání akce: Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc

Akce je pořádaná pod odbornou garancí III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Organizační výbor:

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Registrace:

web: www.metabolicka-onemocneni.cz

Soubory ke stažení:

Program