zpět na všechny akce

V. vinohradské odpoledne

Místo konání: Vinohradská 2733/157a, 130 00, Praha 3
Termín: 13. března
Pořadatel: Kardiocentrum 3. LF UK
Organizátor: TARGET – MD s.r.o.

Akce bude zařazena do systému kontinuálního celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK.

Registrace:

email: sekretariat@target-md.com

Soubory ke stažení:

Program