Výroční konference SVL ČLS JEP

Všeobecné informace

Termín konání: 11. – 14. Listopadu 2015
Místo konání: Zlín (Kongresové centrum)
Organizátor: Společnost všeobecného lékařství České Lékařské společnosti JEP


Doporučené postupy a témata

Ubytování

Společenské večery